Halliwick

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

UDZIAŁ W KURSIE:
Kurs przeznaczony jest dla mgr rehabilitacji ruchowej, techników fizjoterapii, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów pływania, pedagogów specjalnych oraz zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat uczestnictwa w Kursie podstawowym Halliwick. Kurs zostaje zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.
Prowadzący:

mgr ANNA OLASIŃSKA

certyfikowany wykładowca
Halliwick Senior Wykładowca Halliwick
(IHA Rec. Senior Lecturer)
PROGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują 25 pełnych godzin zegarowych, w tym 15 godzin – zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych w wodzie. Trwa 4 dni (czwartek - niedziela).

 1. Koncepcji Halliwick - Historia i filozofia
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 4. Kontrola oddychania
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełno sprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewanie z osobami o specjalnych potrzebach.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do osób z różnymi dysfunkcjami.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy oceniające umiejętności i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie, indywidualne i osób ze specjalnymi potrzebami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.
 12. Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań i technik:
 • Wejść i wyjść do/z basenu
 • Wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • Nauka kontroli oddychania
 • Nauka kontrolowania równowagi (kontrola rotacji)
 • Napęd i podstawowe ruchy pływackie
 • Gry i aktywność dla grup o różnych poziomach umiejętności
CENA:

1400 zł

(obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek kawowy, certyfikat, ubezpieczenie)

MIEJSCE:

Poznań
FitSwim

ul. Dolna Wilda 83/5, 61-563 Poznań
termin 14-17 marca 2019

www.fitswim.pl

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

*pola wymagane

* Zgodnie z art.24 ust.1 lust. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2016 poz. 922) administratorem danych osobowych jest Logafit Centrum Zdrowia i fitnessu z siedzibą w Okonin 63, 86-330 Mełno.