Kurs podstawowy. Koncepcja Halliwick®


akredytacja: Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”
www.halliwick.org.pl

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

UDZIAŁ W KURSIE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (mgr, licencjat), nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów pływania, pedagogów specjalnych, asystentów oraz dla wszystkich zainteresowanych, którzy lubią wodę i chcą pomagać osobom z niepełnosprawnościami podczas zajęć w wodzie. Kurs jest akredytowany przez Stowarzyszenie „Halliwick Polska” i zarejestrowany w International Halliwick Association.
Prowadząca:

mgr ANNA OLASIŃSKA

Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Halliwick Senior Lecturer)
fizjoterapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI Ayres
Ramowy program kursu podstawowego Koncepcja Halliwick® - nauka pływania i terapia w wodzie osób z niepełnosprawnościami.

Teoria:
 1. Koncepcja Halliwick – historia i filozofia.
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Halliwick.
 4. Kontrola oddychania.
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełnosprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewania się.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do różnych dysfunkcji.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy na odznakę i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie i indywidualnie osób z niepełnosprawnościami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.

Praktyka:
Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań, technik i umiejętności:
 • techniki wejść i wyjść do/z basenu
 • techniki wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • nauka umiejętności kontroli oddychania
 • nauka umiejętności kontrolowania równowagi i zmian pozycji
 • nauka technik napędowych i podstawowych ruchów pływackich
 • gry i aktywności dla grup o różnych poziomach umiejętności
 • sesje praktyczne Halliwick dla osób na różnych poziomach umiejętności w wodzie
 • sesja praktyczna Halliwick z dziećmi z niepełnosprawnościami

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w wodzie z:
 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach, urazach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat Uczestnictwa w kursie podstawowym Halliwick (w języku polskim i angielskim).
CENA:

1450 zł

(obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek kawowy, certyfikat, ubezpieczenie)

MIEJSCE:

Toruń

Hotel Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11
termin 4-7 czerwca 2020

www.fitswim.pl

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

*pola wymagane

* Zgodnie z art.24 ust.1 lust. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2016 poz. 922) administratorem danych osobowych jest Logafit Centrum Zdrowia i fitnessu z siedzibą w Okonin 63, 86-330 Mełno.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Logafit Centrum Zdrowia i Fitnessu Aleksandra Lorenc-Gawrych z siedzibą Okonin 68, 86-330 Mełno. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i realizacji kursu. Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam ponadto, że są one zgodne z prawdą.