Kursy

Halliwick

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

UDZIAŁ W KURSIE:
Kurs przeznaczony jest dla mgr rehabilitacji ruchowej, techników fizjoterapii, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów pływania, pedagogów specjalnych oraz zainteresowanych pracą z osobami niepełnosprawnymi.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat uczestnictwa w Kursie podstawowym Halliwick. Kurs zostaje zaakceptowany i zarejestrowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.
Prowadzący:

mgr ANNA OLASIŃSKA

certyfikowany wykładowca
Halliwick Senior Wykładowca Halliwick
(IHA Rec. Senior Lecturer)
PROGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują 25 pełnych godzin zegarowych, w tym 15 godzin – zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych w wodzie. Trwa 4 dni (czwartek - niedziela).

 1. Koncepcji Halliwick - Historia i filozofia
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 4. Kontrola oddychania
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełno sprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewanie z osobami o specjalnych potrzebach.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do osób z różnymi dysfunkcjami.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy oceniające umiejętności i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie, indywidualne i osób ze specjalnymi potrzebami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.
 12. Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań i technik:
 • Wejść i wyjść do/z basenu
 • Wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • Nauka kontroli oddychania
 • Nauka kontrolowania równowagi (kontrola rotacji)
 • Napęd i podstawowe ruchy pływackie
 • Gry i aktywność dla grup o różnych poziomach umiejętności
CENA:

1400 zł

(obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, materiały szkoleniowe, obiad, poczęstunek kawowy, certyfikat, ubezpieczenie)

MIEJSCE:

Poznań
FitSwim

ul. Dolna Wilda 83/5, 61-563 Poznań
termin 14-17 marca 2019

www.fitswim.pl

KURS WATSU ® Basic

www.watsu.org.pl

Watsu® jest to łagodna forma terapii wykonywana przez terapeutę w wodzie o odpowiedniej temperaturze. Łączy w sobie techniki shiatsu, elementy masażu, stretchingu i miękkiej mobilizacji stawów.

Koncepcja ta powstała w 1980 roku w Harbin Hot Springs w Kalifornii (USA). Twórcą Watsu® jest Harold Dull, który połączył pracę w wodzie z masażem Shiatsu, gdzie bardzo ważny jest aspekt kontaktu terapeuty z pacjentem, jego „obecność” podczas sesji.

Harold Dull mając humanistyczne wykształcenie i niezwykle kreatywną osobowość postanowił stworzyć nowy rodzaj niewerbalnej komunikacji pomiędzy dwojgiem ludzi z wykorzystaniem środowiska wodnego i technik wywodzących się z Zen Shiatsu, a nazwę Watsu® utworzył z połączenia słów: water i Shiatsu. Efektem jednoczesnego oddziaływania na ciało właściwości fizycznych wody i masażu, połączonych z odpowiednimi sekwencjami ruchowymi jest osiągnięcie głębokiej relaksacji. Sesję Watsu® przeprowadza się indywidualnie z klientem w ciepłej wodzie, co jest podstawą skuteczności tej metody. Jest to najbardziej rozwinięta forma pracy z ciałem z wykorzystaniem środowiska wodnego.

W Polsce coraz częściej koncepcja ta ma zastosowanie w rehabilitacji, branży SPA, wellness oraz odnowie biologicznej sportowców. To właśnie z Watsu® wywodzą się takie metody jak: Water Dance, Healing Dance, Aquatherics i Jahara Technique.

Watsu® i wymienione metody reprezentowane są Międzynarodowe Stowarzyszenie WABA (Wordwide Aquatic Bodywork Association), które dba o poziom szkoleń oraz prowadzi rejestr studentów i instruktorów na całym świecie. W Polsce, organizacją kursów oraz szkoleniem terapeutów zajmuje się Stowarzyszenie Terapii Wodnych Watsu Polska. Stowarzyszenie Watsu Polska posiada wyłączność na używanie chronionego znaku towarowego Watsu na teranie RP w zakresie m.in. organizacji szkoleń Watsu.

DLA KOGO:

Watsu® może być stosowane przez profesjonalistów, w kursie Basic Watsu mogą zatem uczestniczyć fizjoterapeuci, rehabilitanci, masażyści, specjaliści odnowy biologicznej.

Osoby nie mające medycznego wykształcenia (anatomia, fizjologia) mogą również uczestniczyć w kursach, jednak w przypadku chęci uzyskania uprawnień terapeutycznych muszą uzupełnić to wykształcenie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie.

Watsu® może być również stosowane na użytek domowy, dlatego zapraszamy do udziału w kursach inne osoby zainteresowane tą terapią. Nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów, najistotniejsze są cechy osobowości: otwartość, empatia, chęć niesienia pomocy innym.

Przeciwwskazaniem do udziału w kursie jest zły stan zdrowia. Osoby cierpiące na lęk przed wodą powinny zgłosić taką informację wcześniej.

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i technikami Watsu® Posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie bezpiecznego i efektywnego prowadzenia sesji. Skupienie się na jakości relacji z drugą osobą oraz na płynności ruchów podczas wykonywania i łączenia poszczególnych technik. Poznanie podstawowych sekwencji Watsu®

Kurs jest pierwszym modułem profesjonalnego szkolenia Watsu

CZAS TRWANIA KURSU

Watsu® Basic trwa dwa dni. Zajęcia obejmują 16 godzin dydaktycznych (akredytowanych przez WABA).

Prowadzący:

mgr Krzysztof Miłkowski

Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF.

PROGRAM KURSU:
2 dni (piątek - sobota)
2 - 3 listopada 2018
1. Teoria
 • Historia Watsu®,
 • Bodźce fizyczne działające podczas sesji Watsu®,
 • Zastosowanie w terapii,
 • Wskazania i przeciwwskazania
 • Proces certyfikacji terapeutów
 • Zasady bezpieczeństwa
 • Etyka pracy
2. Praktyka
 • Właściwości fizyczne środowiska wodnego,
 • Prawidłowy dobór i sposoby zakładania floats’ów
 • Prawidłowe wsparcie ciała unoszącego się na wodzie,
 • Pozycja ciała i praca nóg,
 • Podstawowe sekwencje Watsu®
 • Płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi technikami
 • Pełna sesja Watsu 1
CENA:

800 zł


MIEJSCE:
Poznań - FitSwim, ul. Dolna Wilda 83/5, 61-563 Poznań
www.fitswim.pl

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  *pola wymagane

  * Zgodnie z art.24 ust.1 lust. o ochronie danych osobowych (dz.U. z 2016 poz. 922) administratorem danych osobowych jest Logafit Centrum Zdrowia i fitnessu z siedzibą w Okonin 63, 86-330 Mełno.
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Logafit Centrum Zdrowia i Fitnessu Aleksandra Lorenc-Gawrych z siedzibą Okonin 68, 86-330 Mełno. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i realizacji kursu. Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam ponadto, że są one zgodne z prawdą.